Plán akcií na rok 2019

1. máj  2019

       

výstava vozidiel na Námestí SNP vo Zvolene – presun na Podzámčok

25.- 26. 5. 2019

 

1.ročník jazdy po " Route 66 "  Zvolen  -  Vrbov pri Kežmarku.

17.- 18. 8. 2019

 

Jazda povstaleckým krajom Zvolen – Topoľčianky – Hokovce

22. 6. 2019

 

výstava vozidiel na Sliači pri príležitosti

775. výročia prvej zmienky o prameňoch termálnych vôd
60. výročia spojenia Rybár a Hájnik
50. výročia vzniku mesta Sliač

2. 9. 2019

 

výstava vozidiel pre Klemo, Tehelná 4, Zvolen