Kontakty

Klub zberateľov historických vozidiel Zvolen

Adresa: Šafárikova 13, 960 01 Zvolen

Facebook: KZHV Zvolen

 

Predseda  Ing. Žuffa Vladimír

tel: 0915 231 516

e-mail:  vzuffa@pobox.sk

 

Podpredseda  Ing. Čillík Miroslav

tel: 0907 875 904

e-mail:  euveteran@gmail.com

 

Hospodár  Hameršmíd Zdeněk

tel: 0948 291 940

e-mail:  hamersmid@centrum.sk