Double-click to edit
Tap to edit

Preteky automobilov do vrchu Ostrá Lúka

Krátke predstavenie našich veteránov na PAV OL 2019