Z histórie KZHV Zvolen

Prvé počiatky organizovania sa priateľov historických vozidiel vo Zvolene siahajú do roku 1981, keď z iniciatívy Vladimíra Žuffu, ktorý bol počas štúdia členom VCC Bratislava vznikol Veteran Car Club pri AMK Zvolen. Až do roku 1996 bol popri ostatných motoristických odbornostiach súčasťou tohto veľkého klubu, až kým sa členovia nerozhodli osamostatniť. V roku 1997 založili následnícky Klub zberateľov historických vozidiel Zvolen začlenený v NAMK SR a AHV SR. V roku 2008 po problémoch NAMK SR sa KZHV Zvolen zaregistroval ako samostatný klub a stal sa členom len AHV SR.
Členovia klubu hneď po vzniku hľadali nejaké aktivity, v ktorých by sa mohli realizovať. Tak vznikli vo Zvolene medzi prvými na Slovensku burzy náhradných dielov na motorové vozidlá. Od roku 1982 až do ich zániku v r. 1991 mali asi dve desiatky repríz. Skutočne plnohodnotný veteránistický život začali členovia klubu žiť, keď sa začali zúčastňovať na veteránskych zrazoch. Prvý zraz absolvovali 8. až 10.5.1986 v Nitre. Odtiaľ bol už len krôčik k organizácii vlastných zrazov. Po troch zrazoch organizovaných počas Kremnických gagov v rokoch 1987 až 1989 nasledovali dva zrazy vo Zvolene pod názvom „Zvolenská osma“ a po malej odmlke – Jazda pravidelnosti do vrchu Ostrá Lúka. V rokoch po osamostatnení Slovenska nastal v činnosti klubu menší útlm, sporadicky sa uskutočnili nejaké zrazy, ako napríklad Jazda pravidelnosti na Skalku z iniciatívy niektorých členov a opätovne aj na Ostrú Lúku a iné menšie akcie. V roku 2002 klub usporiadal zraz historických vozidiel značky Škoda v spolupráci so Škoda klubom Zvolen a Slovenským automotoklubom Zvolen, ktorý mal 3 reprízy .
Od roku 2006 pre utuženie vzťahov medzi členmi klubu každoročne výbor klubu organizuje klubový zraz pod názvom Jazda povstaleckým krajom, na ktorý prizýva aj veteránistov s niektorých klubov – podľa kapacitných možností stravovacích a ubytovacích zariadení. Okrem toho sa členovia klubu zúčastňujú rôznych propagačných akcií, napríklad usporiadanie výstav pri príležitosti leteckých dní v Očovej a na Sliači, pri pretekoch parných lokomotív vo Zvolene, pri dedinských slávnostiach, atď. Každoročne sezónu začínajú aj končia jednodennými spoločnými výjazdmi do okolia.
Klub sa každoročne rozrastá, momentálne má 89 členov.
Vo vlastníctve členov klubu je viacero rôznych vozidiel jedno, dvoj aj trojstopých ako aj stabilné motory, rôzne dobové súčasti výstroja, doplnkov, dokumentácia atď.
Medzi zaujímavejšie exempláre patria hlavne predvojnové vozidlá, napr. Studebaker 1928, Buick 1929, Aero 662 (1931), Praga Alfa (1931), Praga Picollo (1932), Steyr 55 (1938), Steyr 1500A (1944), Jeep MB, Škoda Popular roadster, Škoda Popular Liduška (1940), Škoda Superb. Z motocyklov možno spomenúť okrem mnohých československých značiek napr. Sokol 1000, Saroléa 600 OHV typ 36S6 (1936), DKW NZ 350-1 (1943), Terrot 350 typ HML monoblok (1934), M 72 (1952), Zundapp 600, rôzne typy NSU a mnoho ďalších, z ktorých niektoré ešte čakajú na renováciu a svoju príležitosť predviesť sa na zrazoch. Z povojnových vozidiel je zaujímavé ľudové vozítko z roku 1948 s motorom Jawa 250 Perák, ktoré je pravdepodobne najmenším „automobilom“ na Slovensku ktoré má platné evidenčné čísla. Jeho šírka je cca 1,1m, dľžka 2,1m a v TP udávaná pohotovostná hmotnosť 165 kg. Raritou je aj prototyp Škody 720 z roku 1970, jeden z dvoch prototypov karosovaných Giugiarom vo firme Ital Design v Taliansku. Vozidlá zo 60.-70. rokov tvoria samozrejme v zbierkach členov najpočetnejšiu skupinu, obľúbené sú Škody Felícia, Octavia a 110R, VW chrobák, Citroen 2CV, Mini, Mercedes ktoré sú v zbierkach členov vo viacerých exemplároch. 
V septembri 2017 sme pripravili nultý ročník jazdu po slovenskej „Route 66“ zo Šiah po Lysú Poľanu s prenocovaním v jej centrále v Lopeji a v hoteli Montfort. Tohto roku 2019 pripravujeme 1.ročník tejto jazdy . Štart bude vo Zvolene a trasu ukončíme vo Vrbove pri Kežmarku.

Ing. Vladimír Žuffa, predseda KZHV Zvolen